Városlista
2022. július 2, szombat - Ottó

Hírek

2017. Szeptember 15. 17:37, péntek | Helyi
Forrás: Infopapa.hu (Szalóky Zsolt), Pápa-ma.hu

Fizetős övezetbe kerül a kis Spar parkolója

Fizetős övezetbe kerül a kis Spar parkolója

Többek között ezzel kapcsolatban is döntést hozott a pápai önkormányzat képviselő-testülete, melyen indulatos vita alakult ki Áldozó Tamás polgármester és Süle Zsolt jobbikos képviselő között.

Többek között rendeletek módosítása, ingatlanértékesítésről szóló döntések szerepeltek a képviselő-testület csütörtök délelőtti ülésén.A városatyák a munkaértekezlet elején egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Tóth Sándorné egykori önkormányzati képviselő és Varga István emléke előtt.

A Spar kérte a változtatást

A képviselők módosították a belváros közlekedéséről szóló rendeletet, mely a Szabadság utcai Spar parkolóját érinti, melynek kezelését az eddigi fenntartó átadta a városnak. A parkoló átadását és fizető övezetbe történő besorolását azért tartotta szükségesnek a terület tulajdonosa, mert az ingyenes parkolót gyakran az ügyeiket intéző gépjármű tulajdonosok használták, az üzlet vásárlói számára pedig nem jutott hely. A változás szerint a Spar parkolóban 1 óra időtartamban továbbra is ingyenes lesz a parkolás a megfelelő jegy megváltásával, ennél hosszabb tartózkodás esetén azonban fizetni kell. A rendelet módosítását 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el. A napirend kapcsán Süle Zsolt Jobbikos képviselő azt a kérdést tette fel, hogy miért kell egy céget ily módon segíteni és mikor épülnek új parkolók a városban, ha a megszűnt száz parkolóhely helyett. Áldozó Tamás polgármester válaszában kijelentette, nem szűnt meg száz parkolóhely a városban, az önkormányzat pedig tervezi új parkoló kialakítását a Gróf út mentén. Hozzátette, erről a képviselőnek is kell, hogy legyen információja.

Indulatos vita egy cikkünkhöz írt komment miatt

A polgármester azokról az elnyert Top pályázatokról is tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a munkaértekezleten, melyeknek eredményéről a május 26-ai ülés után kapott értesítést az önkormányzat. Ezek egyike a barnamezős beruházás, a másik pedig a kulturális és közösségi terek fejlesztését célzó projekt. A napirend tárgyalásán a városvezető elmondta, az önkormányzat a legnagyobb átláthatóság biztosítása mellett kívánja végrehajtani a projekteket, a képviselők pedig betekinthetnek a közbeszerzési eljárások során keletkezett dokumentumokba is, hiszen a törvény számukra többletjogosultságot enged az adatkezelés során. Hangsúlyozta, a közbeszerzési eljárásokat köztisztviselők és közalkalmazottak bonyolítják le, nekik pedig nem kötelességük elviselni a gyalázkodást.

-Fontosnak tartom, hogy mindenki megfelelő felelősséggel nyilatkozzon ezekről az ügyekről és fontosnak tartom azt is, hogy a munkatársaimnak a becsületét, emberi tisztességét megóvjuk, főleg akkor, ha nemtelen támadás éri őket – emelte ki, majd a Pápa-Tabuk nélkül című nyilvános facebookcsoport TOP-os projektekkel kapcsolatos bejegyzéseiből idézte Orbán Imre szavait, aki ezt írta: „Az elnyert pályázatokkal kapcsolatban most már csak azt kell eldönteni, hogy melyik fideszes céggel végeztetik el a munkát, s mennyit kell visszacsorgatni a pártkasszába”. Süle Zsolt így reagált a bejegyzésre: „Nagyjából ez a helyzet?”

-Szeretném jelezni Süle Zsoltnak, hogy a bizottság elnöke főjegyző asszony. Aki azt írja saját oldalán, hogy a becsületesség a legjobb politika, csak kevés politikus ismeri fel, akkor szeretném felhívni arra a figyelmét, ha ilyen információja van, ami szerint főjegyző asszony és a bizottság tagjai fideszes cégeknek csorgatják vissza a pénzt és éppen ezt a döntést készítik elő, akkor itt a remek alkalom, itt van főjegyző asszony, tessék a szemébe mondani – szólította fel a polgármester a jobbikos képviselőt. Hozzátette, a becsületességnek része az egyenesség is, és nem ott kell bátornak lenni, ahol az ilyen öklendezést siker kíséri, hanem ott, ahol az, akit ezzel megrágalmaznak, egyenesen tud válaszolni.

Süle Zsolt válaszában országos politikai ügyekhez hasonlította a polgármester által elmondottakat, szövegkörnyezetből kiragadott gondolatnak nevezte saját egy mondatos hozzászólását. Ezt követően országos politikai ügyekről zajlott az indulatoktól sem mentes vita a jobbikos és a fideszes képviselők között. Végül Süle Zsolt kijelentette, nem emlékszik arra, hogy közte és főjegyző asszony között valaha is vita lett volna. - Nagyon ritkán keresem főjegyző asszonyt, akkor minden segítséget megkapok tőle. Nem emlékszem olyan ügyre, hogy kerestem volna főjegyző asszonyt, vagy főjegyző asszony keresett volna engem és valami nézetkülönbség lett volna köztünk – magyarázkodott a jobbikos képviselő.

- Éppen ezért megdöbbentő, hogy valaki minden segítséget megkap és utána hátulról páros lábbal a gerincébe száll. Ez furcsa megközelítés – reagált Süle Zsolt szavaira a városvezető.

Áldozó Tamás az ülést követő sajtótájékoztatón a témával kapcsolatban emlékeztetett, a közbeszerzési döntésekről közbeszerzési tanács dönt, melynek nem tagjai politikusok: elnöke Kanozsainé dr. Pék Mária főjegyző, tagjai pedig köztisztviselők, közalkalmazottak.

-Méltatlannak tartom azt a vádaskodást, azt a hangulatkeltést ami egyes, Jobbikhoz kötődő fórumokon megkezdődött és méltatlannak tartom, hogy Süle Zsolt azzal ért egyet, hogy a közbeszerzések kihirdetése során nem történik más, mint fideszes vállalkozók kiválasztása és a pénzek pártkasszába való átcsorgatása. Az ülésen felkínáltam a lehetőséget Süle Zsolt számára, hogy szemtől szembe tisztázza ezt a kérdést főjegyző asszonnyal, de úgy látszott, képviselő úr erre nem hajlandó és továbbra is azon mezsgyén kíván haladni, ami a konfrontációt, vádaskodást, gyalázkodást jelenti, s nem azt, ami a konstruktív együttműködést.

Az indulatoktól sem mentes vitát követően a városvezető arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a TOP második körében nyolc pályázatot nyújtott be a város, a megpályázott támogatási összeg összesen 2,7 milliárd forint.

Tanulmányi Támogatási Rendszer

Egyhangúan elfogadta a testület az önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosítását, mely ezáltal többek számára nyújt lehetőséget a támogatás elnyerésére. Az első diploma megszerzését elősegítő támogatás szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás és utazási támogatás formájában igényelhető pályázat benyújtásával. A módosítással a jogosultságot meghatározó egyik feltétel, a családban egy főre eső nettó jövedelem összege változott, melyet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékában határoztak meg. Ugyancsak igennel szavaztak a képviselők a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez való csatlakozásról, a az ESZI és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásról, és arról, hogy a város pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatási felhívására.

Vasas-pálya

Tárgyaltak a Pápai Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervéről, döntöttek arról, hogy 60 négyzetméternyi földterületre ingyenes használati jogot adnak az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás számára egy közfeladatot ellátó építmény elhelyezéséhez, és határoztak ingatlaneladásokról is. Határozati javaslatban fogadták el, hogy az egyedi kormánydöntés alapján biztosított forrásból a város megvásárolja a Vasas pályát és azt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon közé sorolja. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, a megvásárolandó terület hasznosításáról később döntenek, elsődleges feladat a balesetveszélyes állapotok megszűntetése. Ugyanakkor fontos területnek nevezte a Vasas pályát, hiszen a rekonstrukció előtt álló Belső-Várkert és a Téglagyári úti fejlesztési terület között fekszik, rekreációs célokat szolgáló létesítmények közelében. A pálya megvásárlásának hírét Kerecsényi Zoltán, a DK képviselője is üdvözölte hozzászólásában, aki arra tett javaslatot, hogy az egykori sporttelep emlékét méltón őrizzék meg a terület új funkcióval való megtöltése esetén is.

Szabadtéri fitnesspark a tókerti sporttelepen

Az ülésen módosították az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet is, mely a fogorvosi körzetekben eredményezett változást, majd lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadták el. Ezek között szerepelt, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal megtörtént az együttműködési megállapodás, így a szabadtéri fitnesspark kialakítása megkezdődhetett a tókerti sporttelepen, a kivitelezés befejezési határideje október 25.

Költségvetés módosítása

Az ülésen módosították az idei költségvetésről szóló rendeletet, ennek keretében az általános tartalékként szereplő tételt helyezték át a felhasználási területekre, és beépítették a TOP pályázatokon elnyert összegeket. Eszerint az év eleji 6,8 milliárd forintos mérleg főösszeg, mely 1,3 milliárd forint fejlesztést tartalmazott most 12,8 milliárd forintra emelkedett, melyből 7,3 milliárd fordítható fejlesztésekre. A napirendet egyhangúan elfogadták a képviselők, az ezt követő első félévi gazdálkodásról szóló beszámoló tárgyalásakor pedig 11 igen és 1 tartózkodással szavaztak.

Fotó: pápa-ma.hu

Ezek érdekelhetnek még

2022. Július 02. 08:37, szombat | Helyi

Elfújta a szél - Elmaradt a Bagossy Brothers Company koncertje

A viharos erejű szél miatt a REND Fesztivál szervezői úgy döntöttek, hogy a zenekar és a közönség biztonsága érdekében nem tartják meg a koncertet.

2022. Július 01. 12:48, péntek | Helyi

Több súlyos bűncselekményt is elkövetett a férfi, a rendőrök eljárást indítottak ellene

A Pápai Rendőrkapitányság befejezte az ügyben folytatott vizsgálatot.

2022. Június 30. 17:30, csütörtök | Helyi

Idén is cirkuszjeggyel jutalmazza a kitűnő tanulókat a Fővárosi Nagycirkusz

A tanévet kitűnő eredménnyel záró általános iskolás diákoknak a Fővárosi Nagycirkusz ingyenes belépőjegyet biztosít nyári előadásai valamelyikére. A Kitűnő Tanuló Program kuponjai szeptember 18-ig válthatók be.

2022. Június 30. 10:11, csütörtök | Helyi

Több ezer embert várnak a hétvégi REND Fesztiválra

A Dunántúl egész területéről érkeznek látogatók Pápára, de minden helyi érdeklődőt is szeretettel várnak a szervezők az egyébként ingyenesen látogatható programokra.