Városlista
2021. február 24, szerda - Mátyás

Hírek

2020. Szeptember 24. 19:15, csütörtök | Helyi
Forrás: Elsősorban Pápai Városbarát Egylet - Kerecsényi Zoltán

Emlékkoszorú, emlékplakett, emlékprojekt

Emlékkoszorú, emlékplakett, emlékprojekt

Kerek tíz esztendővel ezelőtt, 2010. szeptember 25-én hunyt el Kövy Zsolt (1926-2010) református lelkipásztor, egyháztörténész, helytörténész, a Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Tudományos Gyűjteményeinek néhai igazgatója, a Pápai Református Kollégium újraindításában oroszlánrészt vállalt hajdani főigazgató, Pápa város egykori alpolgármestere. Az évforduló alkalmából az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) kis küldöttsége nemzetiszalaggal átkötött emlékkoszorút vitt Kövy Zsolt nyugvóhelyére, a pápai Alsóvárosi köztemetőben. A szerény koszorúelhelyezésen, a főhajtó kis küldöttség tagjai a sírnál állva felolvasták a Bibliából Pál apostol Galátziabeliekhez írt levelének 2. részét, melyből Kövy Zsolt sírkövén egy rövidke, márványba vésett részlet olvasható.

Kövy Zsolt a történelmi Felvidéken, Losoncon született 1926. április 30-án. Édesapja, Kövy Árpád losonci református lelkipásztor, teológiai tanár, író, újságíró volt.
Középiskoláit Losoncon, Pécsett és Sopronban végezte. 1944-ben érettségizett. Debreceni egyetemi tanulmányait félbeszakította a második világégés. Harmincegy hónapot szenvedett orosz hadifogságban. Hazakerülve a Pápai Református Teológiai Akadémián folytatta és fejezte be tanulmányait (1947-1949). 1950-ben szerzett Pápán lelkészi oklevelet. 1949 nyarán Kaposvárott szolgált segédlelkészként. Utána 1953 nyaráig volt káplán Enyingen. 1953-1992-ig – mintegy harminckilenc esztendőn át – volt a Pápa melletti Kéttornyúlak református lelkipásztora. A pápai egyházmegyének évtizedeken át missziói és tanulmányi előadója, majd tanácsbírája volt. 1989-1992-ig pedig esperes-helyettesként működött.
A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek 1956. január 1-től – kisebb megszakításokkal – 1993. november 1-ig levéltárosa, könyvtárosa, s 1981-1993-ig a Gyűjtemény igazgatója volt Pápán. Ezen időszak alatt számos szakmabeli tanulmányt írt, könyveket szerkesztett, kiállításokat rendezett. 1989-ben pápai öregdiák társaival együtt életre hívta a Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítványt, amely igen-igen jelentős összegekkel támogatta az 1991-ben újraindult Pápai Református Kollégiumot. Tevékenyen részt vállalt a Pápai Református Kollégium visszaállításában. 1990-ben szervező, majd 1991-ben az újraindult iskolát irányító kollégiumi főigazgatóvá választották. Ezen tisztségét 1993. november 1-i nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Haláláig az intézmény tiszteletbeli főigazgatója volt.
A Mándi Alapítvány kuratóriumának a kezdetektől titkáraként, az 1990-ben alapított Pápa Város Erdélyért Alapítvány kuratóriumi elnökeként, az 1991-ben létrejött Trócsányi Alapítvány kuratóriumának tagjaként is munkált. 1990 őszétől az 1993-as esztendő első napjáig Pápa Város Önkormányzatának képviselőjeként, illetve alpolgármestereként is tevékenykedett. Elnökölte a város oktatási, kulturális és vallási bizottságát is.
1988 és 1995 között betöltötte a Pápai Művelődéstörténeti Társaság elnöki tisztét, tagja volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Kölcsey Ferenc Társaságnak, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesületnek, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti és pedagógiai tagozatának, a Pápai Jókai Körnek; aktív munkásságot fejtett ki a Magyarok Világszövetségénél, mint Veszprém megyei elnök és országos választmányi tag. Az 1989/90-es magyar rendszerváltoztatási folyamatban is aktív szerepet játszott; vezette a Magyar Demokrata Fórum (MDF) pápai szervezetét, részt vett az MDF országos választmányának döntéseiben, majd a pártszakadás folytán az 1996-ban létrejött Magyar Demokrata Néppárt (MDNP) Veszprém megyei elnöke s annak országos választmányi tagja lett. Az 1998-as választásokon Pápa és térsége MDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjeként indult.
Irodalmi munkásságát számos könyv és több száz cikk, tanulmány őrzi a helyi és országos lapokban, folyóiratokban, úgy egyházi, mint művelődéstörténeti és helyismereti témákban. Életpályáját, munkásságát többek között „Művelődésügyi miniszteri elismerés a könyvtárosi munkáért” (1987), 1956-os emlékérem (1992), „Elismerés a honismereti munkáért” (1993), „Veszprém Megye Érdemrendje” (1994), „Pro Pannonia Reformata” (1998) kitűntetésekkel ismerték el.

(Szöveg-forrás: Kövy Zsolt: Pályakép Szíj Rezsőről.
Szenci Molnár Társaság, Budapest, 1997.,
Kerecsényi Zoltán: Szenvedélyesen szerette a hazáját. =
Veszprém megyei Napló, 2010. szeptember 28. szám.)

A járványhelyzet és egyéb okok miatt az idén sajnos két ízben is elmaradt az Elsősorban pápai Városbarát Egylet tervezett ankétja, találkozója a tavalyi hallatlanul érdekes és értékes folytatásaként Recse Sándor ny. pápai cukrászmesterrel, a helyi Grillázs Cukrászda alapítójával. A napokban az idős mesterembert – és egyébként sportembert is – az „Elsősorban pápai Városbarát Egylet Tiszteletbeli Tagja” emlékplakettel lepték meg az Egylet önkéntesei.

Az Egylet ügyvivője, Kerecsényi Zoltán kiemelte, idén öt esztendős civil társaságuk egyfajta katalizátor-szervezet, kötött tagsággal nem rendelkezik, jó akaratú önkéntesek alkotják, a cél az egészséges patriotizmus-lokálpatriotizmus erősítése, az értékek megőrzése, továbbörökítése. Ebben Recse Sándor már jó ideje aktív segítőjük-partnerük-támogatójuk; így ezzel a jelképes elismeréssel igyekeztek most az Egylet nevében elismerni őt, kívánva számára továbbra is nagyon jó erőt, egészséget.

Vajda Péter reformkori irodalmár-természetbúvár-pedagógus-társadalomkritikus elhunytának 175. évfordulója közeledtével az Elsősorban pápai Városbarát Egylet 2020 nyarán Vajda Péter Emlékprojektet indított. Az Emlékprojekt keretében az Elsősorban pápai Városbarát Egylet a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárral, valamint a pápai GraFirka Műhellyel közösen hirdetett „Rejtvény Vajda Péter szótárából” című online rejtvényfeladványának helyes megfejtése: a „Csatadal” című Vajda Péter vers címe volt. A magyar irodalomban hasonló címen később is született egy költemény Petőfi Sándor tollából.

A helyes megfejtők: Birkás Bíborka, Takács Annamária, Zábrák Károlyné.

A nyertesek ajándékaikat 2020. október 1-jén (csütörtökön), 15.00 órakor, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet ankétja keretében, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban (Fapiac tér 14. sz.) vehetik át. Gratulálunk, hívjuk-várjuk a nyerteseket!

(Forrás: EpVE-Hírlevél,

fotók: EpVE, grafika: GraFirka)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Február 24. 19:45, szerda | Helyi

Pápán készülnek a Budavári Palota Szent István-termének gyönyörű fa berendezési tárgyai, burkolóelemei

Augusztus 20-ától lehet megtekinteni a tervek szerint a Budavári Palota elsőként rekonstruált, díszes történelmi szobáját, a Szent István-termet.

2021. Február 24. 16:30, szerda | Helyi

Kábítószert értékesített az egyik Pápa környéki faluban a 24 éves férfi

Többeknek értékesített kábítószert az egyik bakonyi faluban az a 24 éves férfi, aki ellen ezért a Pápai Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat.

2021. Február 24. 16:27, szerda | Helyi

Verekedés közben keresztülesett a pápai szórakozóhely teraszának ajtaján

Keresztülesett verekedés közben a szórakozóhely teraszajtaján az a 25 éves férfi, aki ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a Pápai Járási Ügyészség.

2021. Február 24. 13:34, szerda | Helyi

Megvan a döntés, hogy kik kapnak idén városi kitüntetést