Városlista
2020. augusztus 12, szerda - Klára

Hírek

2020. Augusztus 01. 07:57, szombat | Helyi
Forrás: EpVE

Elindult a Vajda Péter Emlékprojekt

Elindult a Vajda Péter Emlékprojekt

Vajda Péter reformkori irodalmár-természetbúvár-pedagógus-társadalomkritikus elhunytának közelgő 175. évfordulója alkalmából az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) – a Kossuth Szövetség Veszprém megyei Csoportja – Vajda Péter Emlékprojektet indított.

A 2020/21-es Emlékprojektet Petőfi Sándor költő, néhai pápai diák „eltűnésének” idei évfordulóján, 2020 július hónapjának utolsó napján indították útjára a Pápa, Gyurátz Ferenc utcai Petőfi-emlékház udvarán sajtótájékoztatóval egybekötött, rendhagyó főhajtás keretében, ahol jelen volt Pápa Város polgármestere, az Emlékprojekt fővédnöke, dr. Áldozó Tamás, Vanyola Község polgármestere, az Emlékprojekt társ-fővédnöke, Varga Rita, valamint Vajda Péter Pápán élő leszármazottja, az Emlékprojekt egyik védnöke, Kovácsné Vajda Edit ny. tanárnő is.

Vennes Györgyné egyleti önkéntes Petőfi Sándor „Vajda Péter halálára” című költeményét tolmácsolta a megjelenteknek, Varga Árpád tanár, költő az alkalomra, Vajda tiszteletére írt „Páriák pártfogója” című rövidversét, ún. „apeváját” olvasta fel, majd az EpVE ügyvivője, a Kossuth Szövetség megyei titkára, Kerecsényi Zoltán tartott ismertetőt a kitűzött emlékprojekti célokról és tervekről.

Az Emlékprojekt koordinátoraként Kerecsényi Zoltán hangsúlyozta, a 2020/21-es Vajda Péter Emlékprojekt egy egyfajta kulturális innováció, mely folytatása az EpVE 2016/17-es Kossuth Emlékprojektjének, ami Kossuth Lajos születésének 215., pápai díszpolgárrá választásának 130. évfordulója jegyében zajlott. Egyletük önként vállalt, fontos feladatai között tartja számon Kossuth mellett Petőfi helyi, kulturális emlékezetben tartásátis. Valójában most ehhez kapcsolódik az előttünk álló szűk egy esztendő alatti Vajda Péter Emlékprojekt. Vajda Péterrel a forradalmár poéta, Petőfi Sándor „előfutárára-előkészítőjére” kíván emlékezni és emlékeztetni az EpVE, illetve a hozzájuk csatlakozó segítők, közreműködők – így Vanyola község, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, a pápai Várostörténeti-Honismereti Kör, a pápai Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, a pápai GraFirka Műhely –, s ezzel előkészíteni Petőfi Sándor szintén rohamosan közelgő szép kerek, 200. születési évfordulóját, melyre szintén méltóképpen szeretne majd az Egylet készülni Pápán, Pápa környékén 2021/22-ben – derült ki Kerecsényi tájékoztatójából.

Kerecsényi Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a múlt század második felében még igen eleven volt Petőfi „előkészítője”, Vajda Péter pápai, Pápa vidéki „kultusza”, rendkívül aktív volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Vajda Péter nevét viselő megyei egyesülete, melynek egyébként egy időben városunk biztosított székhelyet. A TIT áldásos tevékenysége nyomán az 1970-es, ’80-as években működött Pápán egy nagysikerű, Vajda Péterről elnevezett szabadegyetem is, és immár öt évtizede lesz, hogy felvette Vajda Péter nevét – s mindmáig viseli – egy pápai lakótelep. Azonban ha ma sokakat megkérdeznének Pápán, sajnos nem igazán tudnának pontos választ adni arra, hogy ki is volt valójában Vajda Péter, hogy járt-e egyáltalán Pápán, hogy vannak-e emlékjelei a városban? Ezért az érkező 175. évforduló érdemessé teszi Vajda Pétert arra, hogy újból foglalkozzanak személyével, életművével, emlékezetével Pápán és annak környékén, hogy újból visszaemelődjék ennek a múltbéli, kivételes magyar embernek az alakja a lokális, kulturális emlékezetbe.

A programon felszólaló városvezető, dr. Áldozó Tamás elmondta, örömmel vállalta az EpVE felkérését az Emlékprojekt fővédnökségére, hiszen a Vajda Péter nevét viselő pápai lakótelepen gyermekeskedett, ott nőtt fel, huzamos ideig ott volt a körzet önkormányzati képviselője is, 2008-ban, a lakótelep 11. számú épületének falára márványtáblát állítottak a telep névadójának tiszteletére, s anno fiatalként ő maga is aktív hallgatója volt a Vajda Péter Szabadegyetem népszerű előadásainak. Egyben elismerését is kifejezte az idén öt esztendős Elsősorban pápai Városbarát Egyletnek, jó munkát kívánt a 2016/17-es, eredményes Kossuth Emlékprojekt utáni, mostani, szintén méltónak, színesnek ígérkező Vajda Péter Emlékprojekt szervezéséhez, mely – kiemelte –, azért is dicséretes, mert úgy, mint a Kossuthos is volt, ez is intézményi háttér és közpénz nélküli szervezésű, tehát alulról jövő civil kezdeményezés. Továbbá Pápa polgármestere a Gyurátz Ferenc utcai Petőfi-emlékház udvarán állva felhívta a figyelmet, Pápán van tehát felújított, rendbe tett Petőfi-ház a megújulásra váró Petőfi utcain kívül. Ez a néhány esztendeje megújított Gyurátz utcai Petőfi-ház Petőfi pápai lakóhelyeinek sorában a legelső volt, itt lakott legelőször a „bakadiák”, Vajda Péter eszméinek későbbi valóra váltója unokatestvérével, Orlai Petrich Somával.

Kerecsényi Zoltán szerint Vajda Péter munkássága olyan széleskörű volt, hogy lehetetlen nem észrevenni hatását a reformkori Magyarországra, az úgynevezett „negyvennyolcasok” nézeteire, Petőfiékre, és kötelesség vele ma foglalkozni, mert gondolkodásra ösztökélő; hazát féltő, magyart féltő, természetet féltő mondanivalói, üzenetei napjainkban is ugyanolyan aktuálisak. A Pápa melletti, vanyolai Vajda-emlékház pedig a magyar történelem része; hasonló, mint például Monokon Kossuth Lajosé, Kiskőrösön Petőfi Sándoré. És ez – gondoljunk csak bele – óriási dolog, ezt becsülni kell vanyolaiaknak, Pápa környékieknek és pápaiaknak egyaránt, de minden magyarnak is! – húzta alá az Emlékprojekt koordinátora.

Az Emlékprojekt társ-fővédnöke, Vanyola polgármestere, Varga Rita elmondta, büszkék arra, hogy a 19. század elején a magyar nép öntudatra ébresztésén, a modern, polgári Magyarország megteremtésén fáradozó egyik leghaladóbb magyar elmélkedő, a legnagyobb magyar nemzeti hős, Petőfi Sándor előfutára-példaképe kis településük szülötte volt. Mint mondta, a mai vanyolaiak örömmel partnerek minden olyan kezdeményezésben, amely kivételes szülötte megismertetését-népszerűsítését, s így a helytörténet rangjának emelését segíti elő. Az Elsősorban pápai Városbarát Egylettel, s annak ügyvivőjével immár több éves jó kapcsolat köti össze őket a Vajda-emlékőrzés vonatkozásában, s amióta az EpVE részt vesz ebben, azóta szinte újra felvirágzott Vajda Péter emlékezete falujukban – emelte ki Varga Rita, aki azt is hozzátette, mérföldkőnek mondható az idei év, mert közös gondozásukban kora tavasszal közreadhatták a „Két világ polgára vagyok.” című Vajda-emlékfüzetet, mely a járványhelyzet ideje alatt további közös tervezgetésre késztette őket. A közelgő 175. Vajda halálozási évforduló méltóképpeni előkészítéséhez boldogan csatlakoztak, az EpVE Vajda Péter Emlékprojektjének terveit készséggel nyugtázták és támogatják, majd minden jelenlévőnek egy-egy Vajda Péter-emlékfüzetet nyújtott át ajándékul a polgármesterasszony.

A Vajda Péter Emlékprojekt most, 2020 augusztusával egy, a Pápa – Pápa környéki óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos általános iskolás gyermekeknek szóló „Zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!” című rajzpályázat meghirdetésével indul (a pályázati felhívás alább olvasható!), aztán egy hónap múlva – az új iskolai tanév megnyitásával egyidejűleg – 2020. szeptember 1-től egy Vajda Péter életével, munkásságával kapcsolatos online rejtvénysor közzétételével folytatódik, melynek megoldásait 2020. november 1-ig kell majd beküldeni a jelentkező pápai, Pápa környéki általános iskolás, felső tagozatos csapatoknak a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár honlapja által biztosított internetes felületen keresztül, mely egyben a 2021. január 20-án, Vanyolán, Vajda Péter születésnapján tartandó ifjúsági, játékos műveltségi vetélkedőre való regisztrációt is jelenteni fogja.

Az idei ősz folyamán – 2020 szeptemberében és októberében – két egyleti ankétot is szerveznek Vajda emlékére, az egyiken „Leszármazotti szemmel Vajda Péterről” címmel Kovácsné Vajda Edit ny. tanárnő, Vajda Péter leszármazottja, a másikon Kerecsényi Zoltán fog „Érdekességek a Robinson Crusoe első magyar fordítójáról” címmel vetítettképes előadást tartani, s egyúttal a Vajda Péter-emlékfüzetet bemutatni. Mindkét alkalomnak a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fog helyszínt biztosítani.

Ugyancsak 2020 őszén emlékprojekti küldöttség emlékszalagot fog vinni a kerek száz éve, 1920-ban létesített Kőris-hegyi Vajda Péter-kilátóhoz, illetve emlékkoszorúkat Budapestre, a Nemzeti Sírkertbe, Vajda Péter unokaöccse, a 19. század második felének jelentős költője, publicistája, Vajda János, azonkívül Vajda Péter tanártársa, barátja, az egykori pápai, kollégiumi diák, Ballagi (Bloch) Mór sírjára. Szarvasra, az evangélikus ótemetőbe, Vajda Péter nyugvóhelyére a 175. halálozási évfordulónapon, vagyis 2021. február 10-én visz koszorút a pápaiakból és vanyolaiakból álló küldöttség.

Vajda Péter 2021-es emlék-születésnapján Pápán és Vanyolán is tartanak majd megemlékezéseket. A tervek szerint 2021. január 20-a délelőttjén a pápai Vajda Péter lakótelep 2/B, illetve 11. számú épületeinek homlokzatain lévő 1971-es és 2008-as Vajda-tábláknál fognak koszorúelhelyezéseket tartani a város polgármesterével és a körzet önkormányzati képviselőjével. A nap délutánján a Vajda-vetélkedő lebonyolítása, s a meghirdetett rajzpályázat díjkiosztója mellett Vanyolán is sor kerül ünnepélyes főhajtásokra a Vajda-emlékháznál, továbbá a Vajda-mellszobornál. Utóbbinál annak alkotójáról, Tar (Theisz) István Munkácsy-díjas szobrászról is meg kívánnak emlékezni, mert jövőre lesz a tragikus sorsú művész 50. halálozási évfordulója is.

A rendre március 15-éhez közel eső – az Emlékprojekt másik védnöke, Fehér Mária címzetes főjegyző asszony huzamosan odaadó szervezőmunkáját dicsérő – hagyományos bakonyszentiváni ’48-as témajellegű szavalóversenyen 2021-ben az általános iskolás felső tagozatos nevezőknél egy rövid Vajda Péter költemény, a „Hon” című szép, kifejező felolvasása is szerepel majd a verseny „repertoárjában”. A szavalóversenyt követő Bakonyság-csárdapusztai, Kossuth-kápolna előtti ünnepély a Vajda Péter Emlékprojekt lezárása is lesz egyben, ahol az EpVE Vajda-emlékplakettjei is átadásra kerülnek.

A szervezők kiemelték, a járványok korát éljük, azt konkrétan előre senki sem láthatja, hogy 2020 második felében, vagy 2021 első felében hogyan alakulnak e tekintetben a dolgok. Egy esetleges újbóli veszélyhelyzet esetén az Emlékprojekt egyes elemei online, az Internet segítségével is lebonyolíthatók lehetnek; fel vannak erre is készülve. A meghirdetett rajzpályázat beküldését követő értékelést, bemutatást esetlegesen online formában is meg tudnák oldani a szervezők; a vetélkedőre való jelentkezés rejtvényfeladat-sora eleve online fog zajlani, s ha kritikus helyzet állna elő, a vetélkedőt is le lehetne bonyolítani online formában is.

A tájékoztató végén – a félreértések elkerülése érdekében – Kerecsényi Zoltán aláhúzta: a Vajda Péter Emlékprojekt se nem jobboldali, se nem baloldali, se nem középutas. Politikamentes. Elsősorban pápai, Pápa környéki, patrióta-lokálpatrióta. Az Emlékprojekt kulturális „filantrópikumnak” is tekinthető, lebonyolításához – úgy, ahogy korábban a Kossuth Emlékprojekt esetében is – az Elsősorban pápai Városbarát Egylet pénzbeli, anyagi támogatást nem kért, nem kér és nem fogad el senkitől. A Vajda Péter Emlékprojektben – a fővédnököktől a védnökökön, az egyleti önkénteseken át az egyes csatlakozókig, közreműködőkig – mindenki ügyszeretetből vesz részt; ki így, ki úgy segítve a projekt megvalósulásának dolgait. Például ki ingyenes online felület biztosításával az ifjúsági rejtvény, a vetélkedő lebonyolításához, ki ingyenes helyszínbiztosítással-vendéglátással egy-egy programalkalom céljára, ki tárgyjutalmak – könyvek, ajándéktárgyak, emléklapok – felajánlásával-kivitelezésével a rajzpályázat, a vetélkedő díjazásaihoz, ki koszorúkészítéssel az egyes méltó főhajtásokhoz lesz segítséggel.

A július 31. délelőtti programesemény végén dr. Áldozó Tamás, Varga Rita, Kerecsényi Zoltán és Kovácsné Vajda Edit nemzeti szalagokkal átkötött koszorúkat helyeztek el Vajda Péter szellemi utódja, Petőfi Sándor legelső pápai szálláshelyének utcafronti emlékjeleinél.

(Forrás: EpVE-Hírlevél,
fotók: EpVE – V. Takács Mónika, Napló – Laskovics Márió (csoportkép);
videó: Csorba J. László;
nyitóképünkön az Elsősorban pápai Városbarát Egylet
Vajda Péter Emlékprojektjének kitűzői láthatók.)

A „Zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!”
című rajzpályázat IDE kattintva tölthető le!

Ezek érdekelhetnek még

2020. Augusztus 12. 16:32, szerda | Helyi

Önkiszolgáló kasszánál próbált csalni az egyik pápai áruházban

A Pápai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.

2020. Augusztus 12. 16:30, szerda | Helyi

Ittasan hajtott árokba Nyárádon

Ittasan az árokba hajtott kocsijával a férfi, a körzeti megbízott igazoltatta. A pápai rendőrök büntetőeljárást indítottak a sofőrrel szemben.

2020. Augusztus 11. 20:58, kedd | Helyi

Nem nőtt az igazolt fertőzöttek száma

A karanténban lévők száma viszont elérte a 171 főt.

2020. Augusztus 11. 06:54, kedd | Helyi

Egy kisgyermek tesztje lett pozitív - Bezárják a vajdai óvodát is!

Hétfőn késő este értesítették a szülőket, hogy az egyik kisgyermeknek lett pozitív a koronavírus tesztje, ezért keddtől bezárják a Vajda Péter Lakótelepi Óvodát.