Városlista
2020. július 8, szerda - Ellák

Hírek

2019. Február 15. 07:37, péntek | Helyi
Forrás: Infopapa.hu - Pápa-ma.hu

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést

9 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett fogadta el a város költségvetését a képviselő-testület a mai munkaértekezleten.

Kitüntetések adományázosáról döntöttek

A tanácskozás elején zárt ülésen döntött a testület a január 31-ig beérkezett ajánlásokról, melyeket kitüntetések adományozására tettek a város polgárai, szervezetei. A Pápa Város Díszoklevele elismerésre és a Pápa Városért Érdemérem kitüntetésre magánszemélyek, szervezetek, gazdasági társaságok javasolhatók, a címek adományozásáról a képviselő-testület hivatott dönteni, az elismeréseket a március 15-én tartandó városi ünnepségen vehetik át a kitüntetettek. Pápa Város Díszoklevelét idén Bolla Kálmán, a Pápai Hagyományőrző Huszáregyesület elnöke, a Fehér Galamb Hospice Alapítvány és Gangler László dandártábornok veheti át, Pápa Városért Érdemérem kitüntetésben pedig Müller Anita, a Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Művészeti alapiskolájának igazgatója, a Vadvirág művészeti Egyesület elnöke és Müller Zoltán táncpedagógus, a Vadvirág Néptáncegyüttes művészeti vezetője részesül. A zárt ülés után a polgármester ismertette a testület döntését és gratulált a kitüntetetteknek.

10 milliárdnyi fejlesztést tartalmaz

Az ülés a 2018-as költségvetési rendelet módosításának megszavazásával folytatódott, majd a 2019. évi városi költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalták a képviselők. A költségvetésnek két fő szempontja van: az intézményfenntartás, működtetés és a fejlesztés - hangzott el az ülésen. A város költségvetésének főösszege közel 16 milliárd forint, melyből csaknem 10 milliárd fejlesztésre fordítandó. A fejlesztési célokat 51 tételben sorolja a költségvetés. A fejlesztések között saját forrású beruházások is szerepelnek, nem csak támogatásból és hitelből fordítanak erre a célra, járdafelújításra például 104 millió forintot terveztek be. Ugyanakkor az egyes intézmények saját költségvetésében további 220 millió forintos fejlesztési forrás szerepel, ezeket kisebb beruházásokra, felújításokra, eszközcserékre fordítják. A költségvetés idén szinte minden intézményi igényt támogat - erre az elmúlt években nem volt példa.

2022-től 259 millió forintot kellene hiteltörlesztésre fordítani

A napirend kapcsán Süle Zsolt Jobbikos képviselő a 1,5 milliárd forintos fejlesztési hitellel kapcsolatban tett fel kérdéseket: többek között azt, hogy miért ekkora összeget kíván felvenni a város, hiszen semmilyen információt nem kaptak a képviselők arra vonatkozóan, hogy a projektek megvalósításához mekkora többletforrásra van szükség. Áldozó Tamás polgármester válaszában elmondta, minden képviselő számára egyformán elérhetők az információk. Kiemelte, a 1,5 milliárd forintos hitelkeret átjárást biztosít az egyes feladatok között és lehetővé teszi azt is, hogy a projektekre fel nem használt hitelkeretrészt ne kelljen felvenni. Grőber Attila hozzászólásában a hitelfelvétellel kapcsolatos aggályait fogalmazta meg. Mint mondta, a hitelfelvétel nyomán előálló helyzet szerint a már felvett hitel törlesztése 2021-ben kezdődik, a most felvenni kívánté pedig 2022-ben. A jelenlegi 28 millió forintos hiteltörlesztés 2021-től 138 millióra emelkedik, 2022-től pedig 259 millióra és ez 15 éven át tart.

Állami segítséget szeretne Grőber Attila

Grőber Attila felidézte, korábban is ünnepnek nevezte, hogy ennyi pályázatot nyert el a város, ezt a véleményét most is tartja, ugyanakkor azt is hozzátette, a pályázatok elnyerésekor nagyon kevesen számoltak azzal, hogy ez mennyi nehézséget fog okozni. Már korábban is feltette a kérdést, hogy mit tehet az önkormányzat, ha látja, hogy a projektek megvalósításához külső forrásra van szükség, és erre két verziót láttak: vagy elengedik ezeket a fejlesztéseket, vagy hitelt vesz fel a város. Az MSZP-s képviselő szerint harmadik megoldás is lehet a problémára.
-Állami felelősségvállalásra lenne szükség ahhoz, hogy ebből a fura helyzetből kikerüljünk. A központi költségvetés támogatására lenne szüksége nemcsak Pápának, hanem más önkormányzatoknak is - fogalmazta meg. Meglátása szerint 2036-ig sokat változhatnak a mostani nagyon kedvező hitelfeltételek, és az is probléma, hogy a 2022-ben kezdődő 259 millió forintos hiteltörlesztés nagymértékben korlátozza az önkormányzat mozgásterét és a saját fejlesztések lehetőségét. Elismerte, az állami felelősségvállalásról nem dönthetnek helyben, javaslata szerint a nagyobb politikai döntéshozókat kellene arra rávenni, hogy a helyi önkormányzatokra eső terhekből a központi költségvetés valamit vállaljon át.

Süle: A hitelek negatív hatása nagyobb lesz, mint amennyi segítséget most nyújtanak

Süle Zsolt a költségvetéssel kapcsolatos vegyes érzelmeinek adott hangot hozzászólásában, meglátása szerint, egyrészt olyan beruházási összegek szerepelnek benne, aminek mindenki örül, és amit mindenki nagyon régóta várt, hiányukat pedig ő maga is kifogásolta.
-Ezt becsüljük meg, használjuk ki, hiszen 2020 után nem biztos, hogy ilyen nagyarányú támogatásban részesülünk. Használjuk ki ezt a lehetőséget, de észszerűen. A tavalyi 1,1 milliárdos hitel után most 1,5 milliárd forint hitelt vesz fel a város, melynek a következő évekre olyan negatív hatásai vannak, olyan negatív folyamatokat indíthatnak el, amelyek vállalhatatlanok.
Véleménye szerint, ha a remélt fejlődést és a következő évekre terhelődő negatív hatásokat serpenyőbe teszi, akkor a hitelek negatív hatása nagyobb lesz, a mostani kedvező hatásnál. Süle Zsolt egyetértett Grőber Attilával az állami beavatkozás szükségességéről, de szerinte az önkormányzat az egyes projektekből el is hagyhatna későbbre olyan beruházási elemeket, melyeket a szabályok megengednek.
-Direkt alulméretezettek a bevételek és felültervezettek a kiadások, és a tervezett ingatlaneladásokból származó bevételek nem szerepelnek benne - fogalmazta meg kritikai észrevételeit, hozzátéve, számára ez a költségvetés elfogadhatatlan.

Az elmúlt 29 év egyik legjobb költségvetése

A Jobbikos képviselőnek ellentmondva, hozzászólásában Venczel Csaba Fidesz-KDNP-s képviselő megalapozottnak és felelősségteljesnek nevezte a költségvetést, bizakodva szólt a jövőbeni gazdasági folyamatokról, dr. Hermann István Fidesz-KDNP-s képviselő pedig úgy fogalmazott, az elmúlt 29 év egyik legjobb költségvetése az idei.
Áldozó Tamás megemlítette, polgármesterként és önkormányzati szervezetek vezető pozícióban lévő tagjaként is felvetette már a központi költségvetési támogatást, ám semmi bizakodásra okot adó választ nem kapott. Ugyanakkor azt is kiemelte, a költségvetésben szereplő 1,5 milliárd forint hitelfelvétel nem jelent kockázatot a város hosszú távú működésére és gazdálkodására, és a tavaly felvett 1,1 milliárd forinttal együtt is jól menedzselhető, jól finanszírozható, azok a beruházások pedig, amelyek ebből a hitelből és a hitelösszeghez hozzárendelt, jóval nagyobb támogatási összegből állnak össze, a pápaiak számára a hitelszolgálatnál lényegesen nagyobb előnyöket fognak jelenteni.

Áldozó Tamás: Ez a költségvetés a város gyarapodását szolgálja

A költségvetési rendeletet végül a Fidesz-KDNP-s képviselők igen szavazatával, Grőber Attila és Süle Zsolt nem szavazatával, valamint Kerecsényi Zoltán (független) és dr. Bányai Katalin (független) képviselő tartózkodásával fogadták el.
-Ez a négy képviselő nem támogatta azt, hogy olyan költségvetést fogadjunk el és hajtsunk végre, amely a város 752 alkalmazottjának átlagban 13 százalék béremelést tartalmaz 2019-ben. A 13 százalék, a nemzetgazdasági 8 százalék feletti béremelés. Nem támogatták azt a költségvetést, ami megközelítőleg 10 milliárd forint fejlesztést tartalmaz, nem támogatták azt a költségvetést, amely a helyi adók felhasználása körében úgy rendelkezik, hogy minden ötödik helyben beszedett adóforintot a pápaiak művelődési és kulturális igényeinek kiszolgálására kell fordítani. Nem támogatták azt a költségvetést, ami az adóforintoknak egy másik ötödik forintját, tehát ugyancsak 500 millió forintot a Városgondnokság működésére adja és ezzel azt biztosítja, hogy a közterületeink rendben legyenek és a városüzemeltetés fennakadás nélkül működjön. Nem támogatták azt a költségvetést, amely a JMSZK, a Városi Televízió, a Városgondnokság esetében a költségvetési támogatás teljes egészét biztosítja, ami azt jelenti, hogy nem osztjuk meg a költségvetési támogatást mással, hanem mi adjuk a teljes támogatást. Nem támogatták azt a költségvetést, ami egy jól végiggondolt, nagyon sok lehetőséget tartalmazó költségvetés - fogalmazott az ülést követő sajtótájékoztatón Áldozó Tamás polgármester, hangsúlyozva, az idei költségvetésben a kiadásokat kellő óvatossággal, a bevételeket pedig nagy önmérséklettel tervezték meg és a 2019-es évre további mozgásteret biztosító tartalékokat képeztek.
-Jó szívvel ajánlom ezt a költségvetést a pápaiak a figyelmébe és a pápaiak szolgálatára, és azt remélem, hogy idővel az ellene szavazó képviselők is belátják azt, hogy ez a költségvetés a város gyarapodását és előrelépését szolgálja, de tudomásul veszem, hogy idén választások vannak - tette hozzá.

Beszámolók

A napirendek között szerepelt a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Városgondnokság beszámolója. Ez utóbbival kapcsolatban Süle Zsolt bár elismerte a Városgondnokság munkája nyomán látható eredményeket, kritikaként azt fogalmazta meg, hogy egyes feladatokat késve végez az intézmény. Példaként a hegyi utak javítását és a hóeltakarítási munkákat jelölte meg. Bakó István igazgató válaszában kitért arra, hogy milyen körülmények között lehet a murvás utakat javítani, azok milyen eredményt hozhatnak, a hóeltakarítási munkákkal kapcsolatban pedig arról szólt, hogy a fontossági sorrendet az utak vonatkozásában is be kell tartaniuk. Mint mondta, 110 kilométer hosszúságú úthálózat üzemeltetéséről kell gondoskodniuk. Áldozó Tamás elismeréssel szólt a Városgondnokság tevékenységéről, ugyanakkor azt is megemlítette, tisztázni kell, hogy a hegyekben, melyek külterületnek számítanak, milyen feladatai vannak az önkormányzatnak és mi az, amit az oda kiköltözőknek kell elvégezniük.

Több kérdést és kisebb vitát hozott az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámoló, a társulással és az ÉBH Kft-vel kapcsolatos kérdések tisztázására személyes találkozó szervezését tűzték ki célul a képviselők.

Elfogadták a városatyák az önkormányzat idei munkatervét, támogatták a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pályázat-benyújtási tervét, módosították a Városgondnokság alapító okiratát, vállalták a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását, döntöttek arról, hogy a Döbröntén lévő önkormányzati turistaház üzemeltetését a Pápai Platán Nonprofit Kft. végzi a továbbiakban, és véleményezték az általános iskolai körzethatárokat. Az ülésen döntöttek arról is, hogy 800 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei - Pannonia Reformata Múzeuma által szervezett Musica Pannonica Reformata hangversenysorozatot.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Július 07. 11:29, kedd | Helyi

Rendőrkézen az ittas sofőr

A Pápai Rendőrkapitányság befejezte az ügyben folytatott vizsgálatot.

2020. Július 06. 17:09, hétfő | Helyi

Rámpát készítettek a vasúti aluljáró lépcsőihez

Régi igénye volt a környékbelieknek és az utasoknak egy rámpa, hiszen sokan járnak arra kerékpárral, babakocsival, vagy kerekes bőrönddel.

2020. Július 06. 17:02, hétfő | Helyi

Tyúkokat lopott az egyik pápai ház udvaráról

Lopás vétsége miatt emelt vádat a Pápai Járási Ügyészség azzal a többszörösen büntetett előéletű 60 éves férfival szemben, aki 2020 májusában az egyik pápai családi ház udvarából tyúkokat lopott.

2020. Július 04. 22:18, szombat | Helyi

Szívemhez szorítom – Beck Zoli volt a vendég

A 30Y zenekar frontembere volt a Szívemhez szorítom rendezvénysorozat összejövetelének vendége, a Pannonia Reformata Múzeum udvarán.